Budynki przemysłowe

 

 

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Budowa nowej portierni i wjazdu Z3
Przebudowa fragmentu hali nr 2 na centrum szkoleniowe Z3
Rewitalizacja terenu wzdłuż hali nr 2 Z3
Stanowisko sprawdzania szczelności pojazdów Z1
Ściany osłonowe przy hali nr 7 Z1
Przebudowa wjazdu nr 3 wraz z budową wartowni Z1
Kontenerowy obiekt biurowy Z1
Kontenerowy obiekt szatniowy Z1
Przebudowa fragmentu hali lakierni w celu dostosowania istniejących obiektów na szatnie Z1
Przebudowa fragmentu budynku nr 9 (warsztat) Z1
Przebudowa fragmentu hali nr 2 – stanowiska kontroli pojazdów Z4
Przebudowa fragmentu hali nr 4 – produkcja prototypowa i szkoleniowa Z4
Przebudowa podestu technologicznego w hali nr 2 Z4
Budowa drogi wewnętrznej Z4

Aquanet S.A.
Przebudowa podestów technologicznych COŚ
Przebudowa fragmentu budynku nr 50 LOŚ
Modernizacja budynku dyspozytorni COŚ

PKN Orlen
Stacja Paliw Mała Bliska Szamocin